Om Oss

Jernbergs Plåtslageri sedan 1973

Jernbergs Plåtslageri AB startades 1973 av Owe Jernberg. Idag driver hans son Patrick rörelsen och har gjort så sedan hösten 2000.

Verkstaden och kontoret ligger på Kuröds Industriområde i Uddevalla. Verkstaden är utrustad med en modern maskinpark som underhålls regelbundet. För att värna om miljön har vi de senaste åren investerat i en ny och fräsch fordonspark.

Vår personal består av byggnadsplåtslagare och pappläggare med yrkesbevis. Regelbundet går vår personal olika kurser för att ha aktuella kunskaper, så att vi kan möta marknadens efterfrågan och behov. Alla har gått ställning-, heta arbeten-, lift-, truck-, takskydd- och miljökurs. De har även ID 06.

Alla anställda har genomgått branschorganisationens utbildning ”Skotta säkert” som är till för att höja kompetensen hos de som utför snöskottning på tak. Utbildningen resulterar i en licensiering som ett bevis på att vi på Jernbergs Plåtslageri utför säker snöröjning på tak.

Under 2016 startade vi upp en ny verksamhet, pappläggeri. Vi har utbildade pappläggare.