Nu kan du som fastighetsägare känna dig ännu tryggare när du anlitar oss för snöröjning av tak. Vi är Skotta Säkert-licensierade.

Alla våra anställda har genomgått kursen ”Skotta Säkert” som genomförs av Plåtslageriernas Riksförbund i samarbete med Fastighetsägarna och försäkringsbranschen. Kursen genomförs för att höja kompetensen för oss som utför snöskottning från tak så att vi kan erbjuda er säker snöröjning. Licensieringen utfärdas av Rådet för Byggkompetens.

Varje år skadas personer och egendom till följd av nedfallande is och snö. När detta händer kan fastighetsägaren bli ansvarig för brott, exempelvis vållande till annans död. Det är därför av största vikt att den som utför snöskottning av tak har rätt kompetens och de resurser som arbetet kräver. Vårt plåtslageri har stor erfarenhet av takarbete och kan därför erbjuda er säkra snöskottningstjänster.

Comments are closed.